top of page

DESIGN PHILOSOPHY

DESIGNFILOSOFI
Design Lodge tror att de mest tilltalande miljöerna är en återspegling av inspiration och harmoni. Det är en balans av addition, substruktioner och summitry där mindre blir mer, och lugn skapas genom element från naturen.


KÄNSLA AV LÄGE
Kopplingen till platsen är kärnan i filosofin på Design Lodge,
och fullbordar en genuin känsla av plats för gäster på varje destination.

 
bottom of page